Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Sposób załatwiania spraw

Skargi, wnioski, zapytania

http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=004340690


Przedszkole załatwia sprawy dotyczące edukacji. kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dokumentacje kancelaryjną wg instrukcji kancelaryjnej
Dokumentacje kadrową, finansową wg odrębnych przepisów

Sprawy prowadzone przez przedszkola

Edukacja

 • zapisy do przedszkola
 • obowiązek rocznego przygotowania rocznego
 • dzienniki zajęć przedszkola

Sprawy administracyjne

 • pobieranie opłat za przedszkole
 • wydawanie zaświadczeń
 • wydawanie decyzji w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłat za przedszkole

Sprawy kadrowe

 • sprawy osobowe nauczycieli
 • sprawy osobowe pracowników niepedagogicznych

Sprawozdawczość

 • raporty
 • sprawozdania

Archiwum

 • akta osobowe pracowników
 • protokóły z posiedzeń rady pedagogicznej wraz z uchwałami
 • dzienniki zajęć

Finanse

 • Sprawy dotyczące funkcjonowania finansów placówki udostępniane są organowi prowadzącemu lub kontrolnemu.

Tryb załatwiania spraw

Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zaświadczenia, wydawanie decyzji sprawy organizacyjne ,skargi , wnioski: załatwia dyrektor przedszkola.
Opłaty za przedszkole ustalone dni każdego miesiąca informacja na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej: załatwia intendent.
Bieżące informacje o dziecku: załatwiają nauczyciele poszczególnych grup.
Konsultacje dla rodziców zgodnie z harmonogramem na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej: załatwiają nauczyciele poszczególnych grup.
Sprawy załatwia się według kolejności wpływu ustnie lub pisemnie.

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 173 w Łodzi
odpowiada: Grażyna Banasik
data: 05-02-2021
wytworzył: Grażyna Banasik
data: 05-02-2021
data: 05-02-2021
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 03-01-2011 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 475