Sposób załatwiania spraw

Skargi, wnioski, zapytania

http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=004340690


Przedszkole załatwia sprawy dotyczące edukacji. kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dokumentacje kancelaryjną wg instrukcji kancelaryjnej
Dokumentacje kadrową, finansową wg odrębnych przepisów

Sprawy prowadzone przez przedszkola

Edukacja

 • zapisy do przedszkola
 • obowiązek rocznego przygotowania rocznego
 • dzienniki zajęć przedszkola

Sprawy administracyjne

 • pobieranie opłat za przedszkole
 • wydawanie zaświadczeń
 • wydawanie decyzji w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłat za przedszkole

Sprawy kadrowe

 • sprawy osobowe nauczycieli
 • sprawy osobowe pracowników niepedagogicznych

Sprawozdawczość

 • raporty
 • sprawozdania

Archiwum

 • akta osobowe pracowników
 • protokóły z posiedzeń rady pedagogicznej wraz z uchwałami
 • dzienniki zajęć

Finanse

 • Sprawy dotyczące funkcjonowania finansów placówki udostępniane są organowi prowadzącemu lub kontrolnemu.

Tryb załatwiania spraw

Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zaświadczenia, wydawanie decyzji sprawy organizacyjne ,skargi , wnioski: załatwia dyrektor przedszkola.
Opłaty za przedszkole ustalone dni każdego miesiąca informacja na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej: załatwia intendent.
Bieżące informacje o dziecku: załatwiają nauczyciele poszczególnych grup.
Konsultacje dla rodziców zgodnie z harmonogramem na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej: załatwiają nauczyciele poszczególnych grup.
Sprawy załatwia się według kolejności wpływu ustnie lub pisemnie.

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 173 w Łodzi
odpowiada: Grażyna Banasik
data: 08-05-2015
wytworzył: Grażyna Banasik
data: 08-05-2015
data: 08-05-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 03-01-2011 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 466