Zestaw programów i podręczniki

W roku szkolnym 2016/2017 w przedszkolu obowiązują następujące programy wychowania przedszkolnego:

„Program wychowania przedszkolnego” wydawnictwo PWN - Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała

Program został dostosowany do Rozporządzenia MEN z dnia 17 czerwca 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 895) i dopuszczony do użytku przez dyrektora przedszkola z dniem 01 września 2016 r.

Programy stanowią:

opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego (Dz.U. 2016 poz. 895)

Programy zawierają:

  • szczegółowe cele kształcenia i wychowania,
  • treści są zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
  • sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania uwzględniają możliwości indywidualizacji pracy zgodnie z potrzebami i możliwościami dzieci,
  • metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
  • są poprawne pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

Od 01.03.2017 r. w przedszkolu realizowana jest innowacja pedagogiczna pt. „Jestem Łodzianinem Polakiem i Europejczykiem” autorstwa Ilony Ofis ‑ Korowczyk i Iwony Ludwickiej.

Wymieniona innowacja w opinii Kuratorium Oświaty w Łodzi (pismo z dnia 23.01.2017 r. ŁKO.WNP.5361.4.2017.EOG) spełnia wymagania wynikające z § 4 ust.3  rozporządzenia MENiS z dnia 09 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 56 poz. 506 z późn. zm.)w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki 

Innowacja pedagogiczna „Jestem Łodzianinem, Polakiem i Europejczykiem” to innowacja metodyczna, która przewiduje wykorzystywanie metod aktywizujących ze szczególnym nastawieniem na metodę projektu. Zakłada współpracę z instytucjami, środowiskiem, ekspertami z różnych dziedzin oraz przewiduje organizowanie „wypraw edukacyjnych” do wybranych krajów europejskich z wykorzystaniem technik multimedialnych. 

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 173 w Łodzi
data: 31-05-2017
data: 31-05-2017
data: 31-05-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 25-05-2017 - Edycja treści
  • 15-05-2017 - Edycja treści
  • 08-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
  • 19-11-2012 - Edycja treści
  • 07-02-2011 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 402