Status prawny

Przedszkole Miejskie nr 173 w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi i działa na podstawie:

 1. Uchwały Nr XXXVII/359/92 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 czerwca 1992 roku w sprawie utworzenia przedszkola publicznego.
 2. Uchwały Nr LIII/1021/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 września 2005 roku w sprawie przekształcenia przedszkoli miejskich prowadzonych przez Miasto Łódź z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe.
 3. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361)
 4. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, 2203)
 5. Ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r poz. 59, 949 i 2203)
 6. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203)
 7. Ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 poz. 2203)
 8. Statutu Przedszkola

Organem prowadzącym jest Miasto Łódź

Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 173 w Łodzi
data: 30-09-2019
data: 30-09-2019
data: 30-09-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 30-09-2019 - Edycja treści
 • 22-01-2018 - Edycja treści
 • 27-12-2017 - Edycja treści
 • 12-12-2016 - Edycja treści
 • 31-08-2016 - Edycja treści
 • 10-02-2016 - Edycja treści
 • 08-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 698