Struktura własnościowa, majątek

Majątek Przedszkola Miejskiego 173 według stanu na dzień 31.12.2018 r

Przedszkole jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi nie posiadającą osobowości prawnej.

Mienie przedszkola stanowi własność Gminy Łódź.

Aktywa Trwałe

546 671,58

Wartości niematerialne i prawne

0,00

Rzeczowe aktywa trwałe, 
w tym:

546 671,58

- Grunty

260 760,00

- Budynki i lokale

282 745,56

- Urządzenia techniczne i maszyny

3 166,02

- Inne środki trwałe i wyposażenia

0,00

Aktywa Obrotowe, 
w tym:

20 576,17

- Materiały (magazyn spożywczy)

4 482,48

- Środki pieniężne na rachunku bankowym

2,88

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 173 w Łodzi
data: 11-05-2019
data: 11-05-2019
data: 11-05-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 15-05-2017 - Edycja treści
  • 08-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
  • 22-03-2012 - Edycja treści
  • 07-02-2011 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 561